Legal consequences of failure to comply with a police authority order

Authors

  • Milorad Yordanov Академията на МВР

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5661625

Abstract

In the article, senior lecturer Yordanov analyzes the authority of the police bodies to issue orders and legal consequences for the, organizations, legal persons and citizens when it fails. The basic duties of each police officer include care for the life and property of citizens, protection of public order and counteraction to crime, and this is done in strict observance of the law, respect for the fundamental rights and freedoms of citizens and strengthening of the rule of law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Закон за МВР. Обн. ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г.; с посл. изм. и доп.

Йорданов, М. Полицейско разпореждане. София: Академия на МВР, 2018.

Права на човека. Сборник с международни документи. Ню Йорк: Обединени нации, 1992.

Савов, И. Методи за получаване на информация за правозащитните и правоохранителните органи. – В: Политика и сигурност, ВУСИ – Пловдив, 2018.

Савов, И. Един поглед върху противодействието на хибридните заплахи в Европейския съюз. – В: Международна конференция „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“, Нов български университет, София, март 2018.

Стойчев, Ст. Конституционно право на Република България. София, 1993.

Тимчев, Л. Правомощия на полицейските органи и защита на основните права и свободи на гражданите. София, 2013.

Тимчев, Л., М. Марков, М. Йорданов, П. Тодоров, А. Желев, Е. Колчева, В. Борисова. Полицейско право. Учебник. София: Академия на МВР, 2018.

Тодоров, П. Теоретични аспекти на патрулно-постовата дейност на Охранителна полиция. София, 2015.

Тодоров, П. Патрулно-постова дейност на Охранителна полиция. София: Академия на МВР, 2018.

Downloads


Abstract views: 166
Downloads: 1843

Published

31-03-2019

How to Cite

Yordanov, M. . (2019). Legal consequences of failure to comply with a police authority order. Politics & Security, 3(1), 118–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.5661625

Issue

Section

LAW